รางวัลของเรา

...

ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ ทั้งในด้านการพัฒนาในกระบวนการผลิต ให้สินค้ามีคุณภาพ และในด้านการบริการ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ซึ่งผลของความมุ่งมั่น ตั้งใจดังกล่าว ก็ได้สะท้อนออกมาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น รางวัล ที่เราได้รับจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน เป็นต้น

รางวัลต่าง ๆ เหล่านี้ รวมถึงรอยยิ้ม และความไว้วางใจ ของลูกค้า จะยังคงเป็นแรงใจ ให้เรามุ่งมั่น พัฒนาตัวเอง ต่อไป เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

Thai Print Awards

  • รางวัล: Bronze Award
  • ประเภท: Labels and Tags
  • ปี: 2006

Shell Autoserv Thailand

  • รางวัล: The Best Consumable Supplier Award
  • ปี: 2006