เกี่ยวกับเรา

รอยัล เปเปอร์ ฟอร์ม จำกัด

รอยัล เปเปอร์ ฟอร์ม จำกัด เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2540 โดยเริ่มต้น ผลิตและพิมพ์งานพิมพ์ ในกลุ่มแบบฟอร์มธุรกิจประเภทต่าง ๆ และมีการขยายกลุ่มสินค้าต่าง ๆ เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

New Factory

จากจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ ด้วยเครื่องพิมพ์ในระบบออฟเซ็ทแบบต่อเนื่อง 1 เครื่อง และพนักงาน 12 คน และค่อย ๆ เติบโต เรื่อยมา ด้วยการขยายและปรับปรุงรูปแบบ สินค้าให้มีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ที่ต้องการสิ่งพิมพ์ ในรูปแบบที่ ซับซ้อนขึ้น
โดยนอกจากแบบฟอร์มธุรกิจทั่วไป และแบบฟอร์มธุรกิจเฉพาะทางแล้ว เรายังได้ขยายผลิตภัณฑ์ ไปในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ตั๋ว, บัตรกำนัล เป็นต้น และเรายังเป็นหนึ่งในผู้ริเริ่มในการนำ กระดาษความร้อน(กระดาษเทอร์มอล) มาใช้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ตั๋วชนิดเทอร์มอล, ใบเสร็จและใบแจ้งหนี้ชนิดม้วน และบัตรโดยสาร ต่าง ๆ เป็นต้น

จวบจนปัจจุบัน เราเป็นผู้ผลิต สิ่งพิมพ์ ทั้งแบบฟอร์มทางธุรกิจ และม้วนกระดาษความร้อน (กระดาษเทอร์มอล) ในรูปแบบต่าง ๆ ให้กับ หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ทั่วประเทศ

ผลิตภัณฑ์

...

แบบฟอร์มธุรกิจ

แบบฟอร์มทางธุรกิจ ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งแบบฟอร์มชนิดกระดาษต่อเนื่องสำเนาในตัว เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบส่งสินค้า และใบกำกับภาษี รวมถึงแบบฟอร์มต่อเนื่องชนิดซอง เช่น สลิปเงินเดือน และแบบฟอร์มแบบฟอร์มชนิดเล่ม

รายละเอียด...

...

ม้วนกระดาษความร้อน (เทอร์มอล)

ปัจจุบันกระดาษความร้อนแบบม้วน เป็นกระดาษที่ได้รับความนิยมอย่างสูง โดยนำไปใช้งานในรูปแบบที่หลากหลาย ตั้งแต่ใช้ในเครื่องคิดเงินในร้านค้า, สลิปบัตรเครดิต, สลิปเอทีเอ็ม ไปถึงตั๋วโดยสารของสายการบิน เป็นต้น ด้วยต้นทุนต่อหน่วยที่ถูกกว่า รวมถึงการพัฒนาเนื้อกระดาษให้ตอบโจทย์ความต้องการได้มากขึ้น กระดาษความร้อน จึงเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่เหมาะสำหรับธุรกิจคุณ

รายละเอียด...

...

ฉลากและสติ๊กเกอร์

บริการฉลากและสติ๊กเกอร์ ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้ง สติ๊กเกอร์ฉลากแบบพื้นฐาน ไปถึง ฉลากสินค้าต่าง ๆ ด้วยเนื้อวัสดุที่หลากหลายจากผู้ผลิตสติ๊กเกอร์ที่ได้มาตรฐาน ที่เหมาะกับรูปแบบการใช้งานของธุรกิจคุณ

รายละเอียด...

...

ตั๋ว และ บัตรกำนัล

ตั๋ว ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ตั๋วเข้าชมภาพยนต์ นิทรรศการ และบัตรกำนัล ทั้งชนิดแผ่นและชนิดต่อเนื่อง และตั๋วที่เป็นกระดาษความร้อน (Thermal paper)

รายละเอียด...

...

ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป (สำหรับ SME)

ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปพร้อมใช้ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่นกระดาษต่อเนื่อง, กระดาษต่อเนื่องเคมีในตัว, แบบฟอร์มสำเร็จรูป และม้วนกระดาษความร้อน ขนาดต่าง ๆ เพื่อตอบสนองต่อธุรกิจที่กำลังเติบโต อย่างต่อเนื่องของคุณ

รายละเอียด...

ร่วมงานกับเรา

กว่า 20 ปี ที่บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดมา ทั้งนี้มาจากความสามารถ ความร่วมมือ ร่วมใจ ของบุคคลากร ทุกคนนั่นเอง และในวันนี้บริษัทฯ พร้อมที่จะเพิ่มความสามารถ และความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่องต่อไป

หากท่านเป็นผู้หนื่งที่มีความสนใจ ที่จะเข้ามาร่วมงานและเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตนี้ ท่านสามารถติดต่อ เพื่อสมัครเข้ามาร่วมงานกับเราได้ ตามรายละเอียดต่อไปนี้...

ติดต่อ

  • บริษัท รอยัล เปเปอร์ ฟอร์ม จำกัด (สำนักงานใหญ่)
    เลขที่ 117/144 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย
    กรุงเทพมหานคร 10700

  • โทรศัพท์ : 02-433 9126, 02-433 9127

  • อีเมล์ : info@royalpaperforms.com