กระบวนการผลิต

...

แบบพิมพ์ทางธุรกิจ ถือเป็นสิ่งพิมพ์ ที่มีความสำคัญมาก เพราะเกี่ยวข้องกับธุรกรรม การดำเนินงานของทางธุรกิจของลูกค้า ดังนั้นในการจะได้งานพิมพ์ ที่มีคุณภาพ ส่งถึงมือลูกค้า จำเป็นจะต้องผ่าน กระบวนการในหลาย ๆ ขั้นตอน ตั้งแต่การจัดเตรียมเตรียมพิมพ์ (Artwork) การจัดเตรียมงานก่อนการพิมพ์ การขึ้นพิมพ์งานจริง ไปจนถึงกระบวนการหลังการพิมพ์ รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพงานที่ได้ออกมา ในทุก ๆ ขั้นตอน โดยทุก ๆ ขั้นตอนนั้น ผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ทันสมัย โดยบุคลากร ที่มีความชำนาญ ทั้งนี้ เพื่อให้แน่ใจว่า สินค้าที่ส่งมอบให้ถึงมือลูกค้านั้น มีความถูกต้องและมีคุณภาพที่ดี

ก่อนการพิมพ์ (Prepress)

การจัดเตรียมการพิมพ์ ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การ ออกแบบ จัดทำแบบพิมพ์ (artwork) ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ไปจนถึงกระบวนการ ผลิตแม่พิมพ์ด้วยระบบ CTP (Compute-To-Plate) เพื่อแม่พิมพ์ที่มีความละเอียดสูง เพื่อให้ได้ภาพพิมพ์ ที่มีความแม่นยำ

Press

พิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ท ชนิดป้อนม้วน ที่มีศักยภาพสูงและทันสมัยสำหรับรองรับการพิมพ์จำนวนมาก ด้วยความเร็วสูงสุด 20,000 แผ่นต่อชั่วโมง พร้อมเทคโนโลยี CIP3 ในการปรับตั้งความเข้มหมึกพิมพ์ เพื่อคุณภาพงานพิมพ์ที่ดี สม่ำเสมอทุกแผ่น รวมถึงการพิมพ์ ข้อมูลแปรผัน (Variable Data) เช่น ตัวเลข, บาร์โค๊ต หรือ QR Code ด้วยระบบ In-Line HP Thermal Inkjet

 • เข้าชุดแบบฟอร์มต่อเนื่อง ตั้งแต่ 2 – 9 ชั้น
 • เข้าชุดแบบฟอร์มชนิดซอง
 • เข้าชุดแบบฟอร์มชนิดเล่ม
 • การตีเบอร์ แบบฟอร์ม ทั้งแนวตั้ง และแนวนอน
 • การปั๊มฟอยล์ และ โฮโลแกรม
 • แปรรูปม้วนกระดาษความร้อน สำหรับเครื่องพิมพ์ความร้อน ทุกประเภท เช่น เครื่องคิดเงิน, เครื่องรูดบัตร, ATM, เครื่องออกบัตรคิว และ เครื่องพิมพ์แบบพกพา เป็นต้น

Postpress

เพราะรูปแบบของแบบฟอร์มของแต่ละองค์กรมีความแตกต่างกัน ด้วยเครื่องจักรและเครื่องมือที่ทันสมัย จึงสำหรับรองรับการแปรรูปสินค้า ที่หลากหลายตรงตามความต้องการของลูกค้าได้มากที่สุด

 • เข้าชุดแบบฟอร์มต่อเนื่อง ตั้งแต่ 2 – 9 ชั้น
 • เข้าชุดแบบฟอร์มชนิดเล่ม
 • การตีเบอร์ แบบฟอร์ม ทั้งแนวตั้ง และแนวนอน
 • การปั๊มฟอยล์ และ โฮโลแกรม
 • แปรรูปม้วนกระดาษความร้อน สำหรับเครื่องพิมพ์ความร้อน ทุกประเภท เช่น เครื่องคิดเงิน, เครื่องรูดบัตร, ATM, เครื่องออกบัตรคิว และ เครื่องพิมพ์แบบพกพา เป็นต้น