...

สินค้าสำเร็จรูป เหมาะสำหรับ กลุ่มธุรกิจ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ที่มีความต้องการใช้งาน แบบฟอร์มต่อเนื่อง, ฉลาก (Label), หรือกระดาษความร้อน รูปแบบต่าง ๆ ในปริมาณที่ไม่มาก
เช่นธุรกิจร้านค้าปลีก ร้านอาหาร หรือร้านค้าออนไลน์ เป็นต้น

รูปแบบ

แบบฟอร์มกระดาษต่อเนื่อง, แบบฟอร์มชนิดเล่ม,​ ม้วนกระดาษความร้อน, ฉลาก (Labels)

ชนิดกระดาษ

กระดาษเคมีสำเนาในตัว, กระดาษปอนด์, กระดาษความร้อน, กระดาษอาร์ต

ขนาด (กว้าง x ยาว)

  • แบบฟอร์มต่อเนื่อง 9” x 11”, 9” x 5.5”
  • แบบเล่ม 8.5” x 11”, 8.5” x 14”, 5.5” x 8.5”, 8.5” x 4.25”
  • ม้วนกระดาษความร้อน 80x80mm, 57x50mm, 57x40mm