...

ตั๋วและบัตรกำนัล ทั้งในแบบรูปเล่ม และแบบต่อเนื่อง เพื่อให้เหมาะกับ ในการใช้งานของลูกค้าในหลากหลายรูปแบบ ชนิดของกระดาษที่ใช้ มีทั้งแบบกระดาษปอนด์ธรรมดา, กระดาษอาร์ต และตั๋วกระดาษความร้อน สำหรับเครื่องพิมพ์ชนิดความร้อน

รูปแบบ

แผ่น (เล่ม), ต่อเนื่อง

ชนิดกระดาษ

กระดาษปอนด์, กระดาษอาร์ตด้าน, กระดาษอาร์ตมัน, กระดาษความร้อน

ขนาด (กว้าง x ยาว)

ตามการออกแบบของลูกค้า

จำนวนสีพิมพ์

1-6 สี หรือ CMYK + 2 สี